KS D-STAB 60

5.99 

Dieselpolttoaineen ominaisuudet säilyttävä Könner & Söhnen® ULTRA Performance -lisäaine

TOIMITUS 5 TYÖPÄIVÄÄ

Dieselpolttoaineen ominaisuudet säilyttävä Könner & Söhnen® ULTRA Performance -lisäaine

  • säilyttää dieselin alkuperäislaadun varastoinnin aikana,
  • suojaa luotettavasti polttoainejärjestelmän seisonta-aikoina;
  • suojaa polttoaineen syöttöpumppua korroosiolta ja kulumiselta siinäkin tapauksessa että järjestelmään pääsee kosteutta;
  • ja takaa helpon käynnistyksen varastoinnin jälkeenkin.

Annostelu: 250 ml lisäainetta 40–60 litraan dieselpolttoainetta.
Käyttökohteet: dieselpolttoaineen ominaisuudet säilyttävä lisäaine sopii kaikentyyppisille dieselmoottoreille, myös turboahdetuille. Sitä on hyvä käyttää silloin, kun moottoria ei käytetä pitkään aikaan (2:sta 18:aan kuukauteen). Kaada lisäaine polttoainesäiliöön ennen tankkausta.
VAARA! Helposti syttyvä neste ja höyry. Voi nieltynä tai hengitysteihin päästessään aiheuttaa kuoleman. Voi aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Räjähdysvaara, jos aine pääsee lämpiämään suljetussa tilassa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Pidettävä etäällä lämmönlähteistä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Älä hengitä höyryjä. Käytä suojalaseja. Jos ainetta on NIELTY: Ota välittömästi yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. ÄLÄ oksennuta. Jos ainetta on HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja huolehdi siitä, että hän pystyy hengittämään vapaasti. Huonovointisuustapauksessa ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Säilytä hyvin tuulettuvassa paikassa. Pidä säilytysastia tiiviisti suljettuna. Hävitä sisäsltö/astia

Lähetä tuotepyyntö