Osaühing Genekas24 -verkkokaupan ehdot

Voimassa 01.05.2022 alkaen

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Nämä Osaühing Genekas24, rekisteritunnus 16524219, (”myyjä” tai ”osapuoli”) verkkokaupan ehdot (”ehdot”) koskevat henkilöitä (”ostaja” tai ”kuluttaja”, yhdessä ”ostaja”), jotka käyttävät myyjän verkkosivustolla www.genekas24.ee olevaa verkkokauppaa (”verkkokauppa”), tilaavat verkkokaupasta tuotteita (”tuotteet”), mukaan lukien myyntisopimuksen solmiminen tuotteiden ostamiseksi verkkokaupasta (”sopimus”).

1.2. Osapuolten välinen sopimus katsotaan solmituksi, kun tilaus on vahvistettu.

1.3. Sopimusasiakirjoja ovat ehdot ja tilaus. Jos niiden välillä on ristiriita, tilaus on etusijalla.

1.4. Asioissa, joita ei ole säännelty näissä ehdoissa, osapuolet noudattavat myyjän yleisiä ehtoja ja lainsäännöksiä. Myyjän yleiset sopimusehdot on julkaistu sivustolla www.profilegrupp.ee

 
2. TUOTTEIDEN OSTAMINEN VERKKOKAUPASTA

2.1. Ostaja voi ostaa verkkokaupasta tuotteita, jotka hän voi lisätä ostoskoriin.

2.2. Ostaja voi muuttaa ostoskorin sisältöä, kunnes tilaus on vahvistettu. Jos ostaja keskeyttää ostoksen vahvistuksen jälkeen, ostoskori tyhjennetään tuotteista ja ostajan on valittava kaikki tuotteet uudelleen jatkaessaan.

2.3. Lisättyään tuotteet ostoskoriin ostaja siirtyy tilausvahvistussivulle. Tilausvahvistussivulla ostaja ilmoittaa etu- ja sukunimensä, maan, kadun, talon numeron, postinumeron, kaupungin/kunnan, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Ostaja voi halutessaan syöttää myös yrityksen tiedot.

2.4. Kun tilaus on vahvistettu, ostaja valitsee haluamansa toimitus- ja maksutavan. Tuotteiden maksaminen verkkokaupassa tapahtuu verkkokaupassa mainittujen pankkien pankkilinkkien kautta. Tuotteiden maksamisen jälkeen ostajan on poistuttava verkkopankkisivulta painamalla ”Takaisin kauppiaan sivulle” -painiketta.

2.5. Myyjällä on oikeus peruuttaa verkkokaupassa solmittu myyntisopimus ja olla toimittamatta tilattuja tuotteita, jos tuotteen hinta tai ominaisuudet on esitetty verkkokaupassa virheellisesti järjestelmävirheen vuoksi.

2.6. Tuotevalikoima, hinta ja saatavuus voivat muuttua juoksevasti ja ilman ennakkoilmoitusta, mukaan lukien mahdollinen tuotemäärän rajoitus ostajaa kohti.

 
3. TUOTTEIDEN LUOVUTTAMINEN

3.1. Myyjä luovuttaa tuotteet ostajalle verkkokaupassa ilmoitetulla toimitustavalla, jonka ostaja valitsee.

3.2. Ostaja maksaa tuotteiden toimituksen. Jos toimitukseen käytetään pakettiautomaattia tai lähettipalvelua, osapuolet katsovat, että tuote on luovutettu ostajalle siitä hetkestä alkaen, kun se on luovutettu kuljettajalle (lähettipalvelun tarjoaja), kuluttajan tapauksessa siitä hetkestä alkaen, kun kuluttaja on vastaanottanut sen.

3.3. Jos ostaja viivästyttää tuotteiden vastaanottamista, myyjällä on oikeus varastoida tuote ostajan kustannuksella. Jos ostaja on viivyttänyt tuotteiden vastaanottamista yli 14 kalenteripäivää, myyjällä on oikeus purkaa sopimus poikkeuksellisesti ja vaatia ostajalta korvausta kaikista kustannuksista (esim. varastointikustannukset), joita myyjälle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja purkamisesta, jos mahdollista, vähentämällä ne ostajalle tuotteista palautettavasta summasta.

 

4. TUOTTEIDEN HALLUSSAPITO JA OMISTUSOIKEUS

4.1. Tuotteiden hallussapito sekä vahingoittumis- ja tuhoutumisriski siirtyvät myyjältä ostajalle sillä hetkellä, kun tuote luovutetaan ostajalle, tai ostajan viivyttäessä vastaanottamista sillä hetkellä, kun vastaanottamisen viivästyminen alkaa.

4.2. Tuotteen omistusoikeus siirtyy myyjältä ostajalle sillä hetkellä, kun ostaja on maksanut asianmukaisesti kaikki sopimukseen merkityt maksut.

 

5. MAKSAMINEN JA MAKSUEHDOT

5.1. Ostaja sitoutuu maksamaan myyjälle maksun (”maksu”) tilauksen perusteella sopimuksen mukaisesti. Maksu sisältää tuotteen hinnan ja toimitusmaksun.

5.2. Ostajan katsotaan suorittaneen maksun tilauksesta, kun maksu näkyy myyjän pankkitilillä.

5.3. Jos maksu viivästyy, ostaja sitoutuu maksamaan myyjälle viivästyskorkoa 0,07 % viivästyneestä summasta päivässä, kunnes velka on maksettu kokonaan.

 

6. TUOTTEEN SOPIMUKSENMUKAISUUS, PUUTTEIDEN KORJAAMINEN

6.1. Ostajalla on velvollisuus tarkistaa tuote välittömästi sen vastaanottamisen yhteydessä ja puutteiden ilmetessä ilmoittaa siitä myyjälle kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa. Valitus on esitettävä välittömästi, mutta viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa tuotteen puutteen havaitsemisesta.

6.2. Puutteen havaittuaan kuluttajan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin tuotteen säilyttämiseksi ja suojelemiseksi, muun muassa olemaan käyttämättä puutteellista tuotetta, jos se heikentää tuotteen kuntoa entisestään.

6.3. Valituksen ratkaisemiseksi kuluttajalla on oltava ostoasiakirjat, jotka todistavat tuotteen ostamisen myyjän verkkokaupasta.

6.4. Jos tuotteessa on puute ja ostaja on ilmoittanut siitä myyjälle ajoissa, ostaja voi vaatia myyjää korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen, jos se on mahdollista eikä aiheuta myyjälle muiden oikeussuojakeinojen käyttöön verrattuna suhteettomia kustannuksia, kun otetaan huomioon kaikki olosuhteet, mukaan lukien arvo, joka tuotteella olisi ollut, jos puutetta ei olisi, puutteen olennaisuus ja ostajan mahdollisuus käyttää toista oikeussuojakeinoa ilman merkittäviä haittoja.

6.5. Jos tuotteen puute on korjattava korjaamalla tai vaihtamalla tuote, ostajan on annettava tuote myyjän käyttöön.

6.6. Myyjä vastaa tuotteen korjaamisesta tai vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien kuljetus- ja materiaalikustannukset.

 
7. SOPIMUKSEN VOIMAANASTUMINEN, VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

7.1. Sopimus astuu voimaan solmimishetkellä ja on voimassa, kunnes osapuolet täyttävät sopimuksesta aiheutuvat velvollisuutensa asianmukaisesti. Solmimalla sopimuksen osapuolet katsovat ennen sopimuksen solmimista tehdyt sopimukset mitättömiksi.

7.2. Jos ostaja irtisanoo sopimuksen poikkeuksellisesti, kaikki sopimuksesta aiheutuvat ostajan rahalliset velvollisuudet myyjälle erääntyvät maksettavaksi sopimuksen päättymispäivänä.

7.3. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun tuote on luovutettu kuluttajalle.

7.4. Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa viestintävälineiden välityksellä solmittua sopimusta 14 päivän kuluessa, jos tilaus on täytettävä ostajan henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen tai ostajan esittämien ehtojen mukaisesti.

7.5. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, hän vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

 
8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

8.1. Myyjä käsittelee ostajan verkkokaupassa ilmoittamia henkilötietoja rekisterinpitäjänä myyjän tietosuojasääntöjen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisia perusteita ovat sopimuksen täyttäminen (esim. tuotteen tilauksen täyttäminen), lakisääteisen velvollisuuden täyttäminen (esim. tuotteen maksamista koskevat tiedot), oikeutettu etu (esim. kulutustottumusten ja ostokäyttäytymisen analysointi, profilointi) ja suostumus (esim. tarjousten lähettäminen).

8.2. Jos myyjä käsittelee kuluttajan henkilötietoja suostumuksen perusteella, kuluttajalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

8.3. Osapuolet noudattavat henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevan lainsäädännön vaatimuksia.

 
9. EHTOJEN MUUTTAMINEN

9.1. Myyjällä on oikeus muuttaa ehtoja yksipuolisesti. Muutokset ja täydennykset astuvat voimaan, kun ehtojen uusi versio on julkaistu myyjän verkkosivustolla ja siitä on kulunut 14 kalenteripäivää.

 
10. ILMOITUKSET

10.1. Sopimukseen liittyvät ilmoitukset välitetään puhelimitse, sähköpostitse tai postitse sopimuksessa ilmoitettuihin yhteystietoihin. Sopimuksen rikkomiseen liittyvä vaatimus on esitettävä kirjallisesti.

10.2. Toisen osapuolen katsotaan vastaanottaneen postitse lähetetyn kirjallisen ilmoituksen, kun postittamisesta on kulunut 3 (kolme) kalenteripäivää.

 
11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

11.1. Sopimukseen sovelletaan Viron tasavallassa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

11.2. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet neuvottelemalla.

11.3. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen neuvottelemalla tai neuvottelut keskeytyvät, osapuolilla on oikeus kääntyä Harjun käräjäoikeuden puoleen suojatakseen oikeuksiaan.