Osaühing Genekas24 TIETOSUOJASÄÄNNÖT

Tervetuloa Osaühing Genekas24, rekisteritunnus 16524219 (jäljempänä ”me”) ylläpitämälle verkkosivustolle genekas24.ee tai profilegrupp.ee (jäljempänä ”verkkosivusto”). Ylläpidämme näitä verkkosivustoja, ja näistä tietosuojasäännöistä saat muun muassa yleiskatsauksen siitä, miten ja millaisia henkilötietoja käsittelemme, miksi teemme niin ja miten suojaamme henkilötietoja.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme parhaita ratkaisuja, mukaan lukien asiantuntijasuositukset, mikä edellyttää henkilötietojen käsittelyä tietyssä määrin. Henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännöissä kuvattujen periaatteiden mukaisesti ja asettamalla asiakkaiden yksityisyys etusijalle.

Yhteystietomme ovat:

Osaühing Genekas24
Rekisteritunnus 16524219
Soometsa tee 11, Uulu, Häädemeeste vald
Pärnumaa 86502, Viro 
Sähköposti: info@profilegrupp.ee

Tietosuojasäännöistä löytyvät tiedot:

1. Periaatteemme ja arvomme (kohta 1);
2. Kuka on rekisterinpitäjä ja valtuutettu käsittelijä? (kohta 2);
3. Mitä henkilötietoja käsittelemme? (kohta 3);
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta (kohta 4);
5. Henkilötietoihisi liittyvät oikeutesi (kohta 5);
6. Henkilötietoja koskevat turvatoimet (kohta 6);
7. Evästeiden käyttö (kohta 7);
8. Toiminta henkilötietosuojaloukkauksen tapauksessa (kohta 8);
9. Henkilötietojen luovuttaminen (kohta 9);
10. Henkilötietojen säilyttäminen (kohta 10);
11. Mistä voimassa olevat tietosuojasäännöt löytyvät (kohta 11).

1. Arvomme ja yleiset periaatteemme henkilötietojen käsittelyssä

Toimimme laillisesti, eli meillä on aina olemassa oikeusperusta henkilötietojen käsittelyyn ja käsittelemme henkilötietoja sen perusteella. Käsittely on ymmärrettävää ja oikeudenmukaista sille henkilölle, jonka henkilötietoja käsittelemme.

Toimintamme perustuu tarkoitukseen, eli määrittelemme henkilötietojen käsittelylle laillisen tarkoituksen ja käsittelemme henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen. Ilmoitamme henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen selkeästi ja ymmärrettävästi.

Keräämme mahdollisimman vähän henkilötietoja, eli keräämme vain asiaankuuluvia ​​ja tarpeellisia henkilötietoja, ja kerääminen perustuu henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen. Emme kerää henkilötietoja enempää kuin on tarpeen.

Pidämme henkilötiedot oikeina, eli tarvittaessa päivitämme henkilötietoja ja korjaamme henkilötietoja, joiden oikeellisuus on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tärkeää.

Valitsemme yhteistyökumppanit huolellisesti, eli luovutamme henkilötietoja valtuutetuille käsittelijöillemme, joiden kanssa olemme aiemmin solmineet tietojenkäsittelysopimuksen. Edellytämme ja vaadimme sopimuskumppaneiltamme henkilötietojen eettistä, huolellista ja turvallista käsittelyä.

Suojaamme henkilötietoja, eli suhtaudumme henkilötietojen käsittelyyn huolellisesti ja teemme parhaamme henkilötietojen suojaamiseksi. Toteutamme erilaisia ​​toimenpiteitä (fyysisiä, teknisiä, organisatorisia) henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta tai luvattomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta, julkaisemiselta, hankkimiselta tai luvattomalta käytöltä.

Säilytysrajoitus tarkoittaa, että säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin säilyttäminen on lainsäädännön tai sovitun sopimuksen mukaan välttämätöntä tai on tarpeen tietosuojasäännöissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Säilytämme riita-asioihin liittyviä henkilötietoja, kunnes vaatimus vanhenee. Henkilötietojen säilytysajan päätyttyä poistamme henkilötiedot pysyvästi.

2. Tehtävämme henkilötietojen käsittelijänä

Asiakkaitamme ovat sekä luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt.

Käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjänä ja valtuutettuna käsittelijänä. Rekisterinpitäjänä määritämme henkilötietojen käsittelytarkoituksemme ja -keinomme. Valtuutettuna käsittelijänä noudatamme henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän kirjallisia ohjeita. 

Käsittelemme rekisterinpitäjänä niiden asiakkaidemme, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, henkilötietoja, sekä sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta, mutta eivät ole asiakkaitamme (”sinä”).
Valtuutettuna käsittelijänä käsittelemme oikeushenkilöasiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme edustajien ja heidän meille luovuttamiaan henkilötietoja.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötiedot ovat sinuun luonnollisena henkilönä suoraan tai välillisesti yhdistettäviä tietoja, joiden avulla henkilöllisyytesi on mahdollista tunnistaa kohtuullisella vaivalla.

Jos otat meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta, sähköpostitse tai soittamalla, käsittelemme henkilötietojasi. 

Jos olet oikeushenkilöasiakkaamme edustaja, saamme henkilötietosi sopimuksen solmimisen ja täytäntöönpanon yhteydessä.

Jos käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella, pyydämme suostumusta selkeästi erotettavalla ja ymmärrettävällä tavalla ja tiedämme, että suostumuksen peruuttamiseen on aina oikeus.

Käsittelemme pääasiassa niitä henkilötietoja, joita tarvitaan myyntisopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja:

(1) henkilötiedot, kuten etunimi, sukunimi;

(2) yhteystiedot, esim. puhelinnumero, osoite, mukaan lukien sähköpostiosoite;

(3) myyntisopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät tiedot, kuten toimitusosoite, kotipaikka, sukupuoli, asuinmaa ja muut tiedot sekä tiedustelut, valitukset ja maksukäyttäytymistiedot;

(4) maksamiseen liittyvät tiedot, mukaan lukien luottokortin numero, pankkitiedot;

(5) tiedot kampanjoihin osallistumisesta, kuten osallistumistiedot ja voitetut palkinnot;

(6) viestintätiedot, kuten sähköpostitse kerättävät tiedot, sosiaalisen median kautta kerättävät tiedot, viestien välityksellä välitettävät tiedot jne.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: myyntisopimuksen täytäntöönpano, myyntisopimuksen ehdoista neuvotteleminen, mukaan lukien hintatarjouksen tekeminen, lainsäädännöstä johtuvien oikeuksiemme toteuttaminen sekä velvollisuuksien täyttäminen, mukaan lukien kirjanpitovelvollisuuden täyttäminen; tiedustelujesi ja pyyntöjesi käsitteleminen, mukaan lukien vastaaminen; kampanjoiden järjestäminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on ennen kaikkea sopimuksen täytäntöönpano (tietosuojasääntöjen kohdat 3(1), 3(2), 3(3) ja 3(4)) ja lainmukaisen velvollisuuden täyttäminen (tietosuojasääntöjen kohdat 3(1), 3(2) ja 3(3)), mutta myös suostumuksesi (tietosuojasääntöjen kohta 3(5)) ja oikeutettu etumme (tietosuojasääntöjen kohta 3(1), 3(2) ja 3(6)).

5. Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Henkilötietojen suojaa koskeva yleinen asetus antaa sinulle seuraavat oikeudet henkilötietoihisi liittyen:

(1) oikeus tutustua henkilötietoihin – sinulla on oikeus tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja säilytämme ja miten käsittelemme niitä, johon kuuluu oikeus tietää käsittelyn tarkoitus, henkilöt, joille luovutamme henkilötietoja, automatisoituja päätöksiä koskeva tieto ja oikeus saada kopioita henkilötiedoistasi.

(2) Oikeus henkilötietojen korjaamiseen – sinulla on oikeus vaatia riittämättömien, puutteellisten ja väärien henkilötietojen korjaamista.

(3) Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn – sinulla on oikeus peruuttaa meille henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus. Huomioithan, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suostumuksen perusteella tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

(4) Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) – sinulla on oikeus vaatia, että poistamme henkilötietosi (esim. jos peruutat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tai jos henkilötietoja ei enää tarvita tarkoitukseen, johon niitä kerättiin). Meillä on oikeus kieltäytyä poistamasta henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvollisuutemme täyttämiseksi tai lakisääteisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi.

(5) Oikeus rajoittaa käsittelyä – sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus kieltää tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyksi ajaksi (esim. jos olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä).

(6) Oikeus esittää vastalauseita – sinulla on oikeus esittää henkilötietojesi käsittelyä koskevia vastalauseita, jos henkilötietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vastaamme välittömästi vastalauseisiin, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa.

(7) Oikeus siirtää tietoja – jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi ja henkilötietoja käsitellään automatisoidusti, sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet esittänyt meille rekisterinpitäjänä, strukturoidusti, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja sinulla on oikeus välittää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on myös oikeus pyytää, että välitämme henkilötiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

(8) Automaattinen päätöksenteko (mukaan lukien profiilianalyysi) – jos olemme ilmoittaneet sinulle, että teemme automatisoituun käsittelyyn perustuvia päätöksiä (mukaan lukien profiilianalyysi), joista aiheutuu sinua koskevia oikeudellisia seurauksia tai jolla on merkittävä vaikutus sinuun, voit vaatia, ettei automaattista päätöstä tehdä ainoastaan automatisoidun käsittelyn perusteella.

Lisätietoa oikeuksistasi löydät henkilötietosuojan yleisasetuksen luvusta 3.

Jos haluat käyttää jotakin henkilötietojen käsittelyyn liittyvää oikeuttasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: andmekaitse@genekas24.ee. Vastaamme yleensä kuukauden kuluessa, ja jos vastaus edellyttää henkilötietojen luovuttamista, varmistamme ensin pyynnön esittäjän henkilöllisyyden.

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit aina tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (www.aki.ee).

6. Henkilötietoja koskevat turvatoimenpiteet

Toteutamme erilaisia ​​teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta tai luvattomalta muuttamiselta, julkaisemiselta, tuhoamiselta, katoamiselta, hankkimiselta tai luvattomalta käytöltä. 

Olemme asettaneet henkilötietoihin käsiksi pääsyä koskevia rajoituksia työntekijöillemme ja valtuutetuille käsittelijöillemme. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä tehtävien suorittamiseksi.

Käytämme vain niitä valtuutettuja käsittelijöitä, jotka ovat antaneet meille riittävän takeen ja joiden kykyyn käsitellä henkilötietoja turvallisesti luotamme. Solmimme kaikkien valtuutettujen käsittelijöidemme kanssa kirjalliset sopimukset, joilla varmistamme, että jokainen valtuutetuista käsittelijöistämme toteuttaa riittäviä suojatoimenpiteitä henkilötietojen suhteen.

7. Evästeet ja muu teknologia

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä, jotka voit hyväksyä, jos päätät käyttää verkkosivustoamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkosivuston vierailijan tietokoneen kiintolevylle ja jotka auttavat meitä parantamaan sinulle tarjottavia verkkosivuston palveluita ja tekemään niistä sinulle miellyttävämpiä. Tarvitsemme evästeitä, jotta voit valita tuotteita verkkosivustolta, lisätä niitä ostoskoriin ja tilata/ostaa niitä.

Käytämme myös verkkomajakoita, jotka mahdollistavat tietyntyyppisten tietojen tunnistamisen tietokoneellasi (esim. vierailijan evästeen numero, sivun katselun päivämäärä ja kellonaika sekä sen sivun kuvaus, jossa verkkomajakka sijaitsee) ja joiden avulla voimme määrittää oletko vieraillut jossain verkkosivuston osassa tai alasivulla ja jos, niin kuinka usein.

Käytämme kolmansien osapuolien evästeitä analysoidaksemme liikennettä verkkosivustolle ja verkkosivustolla (uusi tai toistuva vierailija, missä verkkosivuston osissa vieraillaan, kuinka kauan verkkosivustolla viivytään jne.) ja mitataksemme verkkosivustolla julkaistujen mainosten tehokkuutta.

Käytämme esimerkiksi Google Analyticsin evästeitä analysoidaksemme verkkosivuston liikennettä, onko kyseessä uusi vai palaava vierailija, millä verkkosivuston alasivuilla vieraillaan, kuinka kauan verkkosivustolla viivytään ja mistä vierailijat tulevat verkkosivustollemme. Tämänkaltaiset tiedot ovat meille tärkeitä, jotta voimme ymmärtää verkkosivuston vierailijoiden käyttäytymistä paremmin ja parantaa verkkosivuston vierailijoiden käyttökokemusta.

Voimme myös kerätä tietoja tietokoneeltasi tai laitteeltasi, kuten IP-osoite, käyttämäsi verkkoselain ja kieliasetukset. Käytämme näitä tietoja tilastollisiin tarkoituksiin parantaaksemme verkkosivustoamme ja näyttääksemme sinulle räätälöityä sisältöä.

Käytämme MailChimpin evästeitä analysoidaksemme lähettämiemme uutiskirjeiden ja muiden markkinointiviestien tehokkuutta. Käytämme niitä lähinnä analysoidaksemme, onko lähettämämme uutiskirje avattu ja onko kyseisessä uutiskirjeessä olevia linkkejä napsautettu.

Tämänkaltaiset tiedot ovat meille tärkeitä, jotta voimme analysoida lähetettyjen uutiskirjeiden tehokkuutta.

Jos et halua, että henkilötietojasi käsitellään verkkosivustolla, voit aktivoida verkkoselaimesi yksityisen selaustoiminnon (private browsing), eli kieltää tai rajoittaa evästeiden tallentamista. Samalla tavalla voit poistaa jo tallennetut evästeet.

Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, etteivät tietyt verkkosivuston toiminnot välttämättä toimi, jos evästeet on estetty.

8. Henkilötietojen käsittelyn rikkominen

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete töötlemise rikkumisest või rikkumise ohust aadressil andmekaitse@genekas24.ee Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

9. Henkilötietojen luovuttaminen

Jos vastaava laillinen velvoite on olemassa, luovutamme henkilötietojasi tai annamme niihin pääsyn viranomaisille tai valvontaviranomaiselle tässä velvollisuudessa määritellyssä laajuudessa.

Luovutamme henkilötietojasi valtuutetulle käsittelijällemme sekä henkilöille, joilla on laillinen oikeus saada henkilötietoja.

Valtuutettuja käsittelijöitämme ovat esimerkiksi posti- tai lähettipalveluntarjoaja (tuotteiden toimittaminen), maksupalveluntarjoaja (tuotteiden maksaminen), rahoituspalveluntarjoaja (lainan myöntäminen tuotteiden maksamiseksi).

Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa EU:n ja Euroopan talousalueen (Norja, Liechtenstein, Islanti) alueella. Jos meidän on siirrettävä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on pakollista tai sallittua laissa tai välttämätöntä tietosuojasäännöissä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi.

Säilytämme esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen tarkoituksessa käsiteltäviä henkilötietoja niin kauan kuin vastaava lakisääteinen velvoite on voimassa (esim. kirjanpitolaissa säädetty velvollisuus 7 vuotta). Riita-asioihin liittyviä henkilötietoja säilytämme vaatimuksen vanhenemiseen asti.

Henkilötietojen säilytysajan päätyttyä poistamme henkilötiedot pysyvästi.

11. Voimassa olevat tietosuojasäännöt

Voimassa olevat tietosuojasäännöt ovat saatavilla verkkosivustollamme www.genekas24.ee, www.profilegrupp.ee

Pyydämme huomioimaan, että saatamme päivittää tietosuojasääntöjä ajoittain.